Brže osmislite bolja predavanja
1) Na slici je prikazana rijeka koja pripada Jadranskom slijevu, a nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Duga je 105 km i ulijeva se u Jadransko more kod Omiša. a) Cetina b) Kupa c) Mirna d) Bosut 2) Najduža ponornica, izvire u dva izvora u Gorskom kotaru: jedan kod Bukova vrha, a drugi kod Skrada. Ponire u samom središtu grada Ogulina, Đulinom ponoru. Ponovo izvire u Gojaku, neposredno prije turbina HE Gojak. a) Dobra b) Korana c) Kupa d) Glina 3) Izvire u južnom Tirolu u Italiji, odakle nastavlja teći prema istoku, kroz austrijsku pokrajinu Korušku, Sloveniju, Hrvatsku, zatim dijelom tvori Hrvatsko-Mađarsku granicu. a) Sava b) Mura c) Drava d) Bednja 4) Sa sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 224 m, ova rijeka je prirodni i krški fenomen. Dio njenog toka je nacionalni park. a) Krka b) Bednja c) Raša d) Cetina 5) Rijeka ponornica sa svojim pritokama duga 61 km, a izvire ispod Godače i Venca u Sincu, selu pokraj Otočca. a) Lika b) Mrežnica c) Gacka d) Dobra 6) Rijeka duga 230 km, koja najvećim dijelom protječe kroz Bosnu i Hercegovinu (208 km), a manjim dijelom, prije ušća u Jadransko more, kroz Hrvatsku (22 km) a) Neretva b) Dunav c) Orljava d) Una 7) Najveća istarska rijeka duga 53 km. a) Raša b) Jadro c) Mirna d) Ilova

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti