Brže osmislite bolja predavanja
ABDULLAH - otac, AMINA - majka, ABDULMUTTALIB - djed, EBU TALIB - amidža, HALIMA - teta, druga majka, MEKKA - grad u kojem se rodio, MEDINA - grad u koji je putovao sa majkom,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti