Brže osmislite bolja predavanja
Brought - Bring, Caught - Catch, Crept - Creep, Dealt - Deal, Fought - Fight, Ground - Grind, Swept - Sweep, Knelt - Kneel, Lent - Lend, Lit - Light, Lay - Lie, Sought - Seek, Slept - Sleep, Knew - Know,

Irregular past tenses

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c