1) 250*3 a) 830 b) 750 c) 680 d) 660 e) 999 f) 142 2) 137*4 a) 548 b) 648 c) 936 d) 210 e) 480 f) 765 3) 4*212 a) 765 b) 123 c) 988 d) 103 e) 848 f) 847 4) 11*60 a) 222 b) 093 c) 486 d) 660 e) 789 f) 375 5) (767-419)*2 a) 769 b) 696 c) 164 d) 778 e) 234 f) 659

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?