Brže osmislite bolja predavanja
1) 10 + 1 a) 12 b) 13 c) 11 d) 15 e) 14 f) 10 2) 12 + 5 a) 18 b) 17 c) 15 d) 14 e) 16 f) 13 3) 15 - 3 a) 10 b) 11 c) 14 d) 12 e) 13 f) 16 4) 19 - 6 a) 12 b) 10 c) 14 d) 15 e) 13 f) 17 5) 17 + 2 a) 19 b) 18 c) 20 d) 16 e) 15 f) 14

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti