Brže osmislite bolja predavanja
Nakon svega što se dogodilo u ____, Isusovi učenici su razočarani i uplašeni. Vraćaju se svojim kućama, dvojica idu u ____. Putem su razgovarali o svemu što se dogodilo. Dok su tako ____ , približi im se ____ i pođe s njima. Ali prepoznati ga – bijaše uskraćeno njihovim očima. Učenici su Isusu prepričali što se dogodilo u Jeruzalemu, kako su ____ Nazarećanina osudili na smrt i razapeli na ____. Nakon tri dana na njegov ____ došle su žene, ali nisu u grobu pronašle njegovo tijelo. Ukazali su im se ____ i rekli da je Isus živ. I neki učenici su došli na grob, ali grob bijaše prazan. Tada im je Isus protumačio što sve ____ govore od njemu. Polako su se približili Emausu, a Isus je htio nastaviti dalje. Učenici su ga nagovorili da ostane zajedno s njima, jer je već pala noć.Isus je ostao s njima. Dok su bili za ____ Isus uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Tada su im se otvorile ____ i oni su ga ____. Isus im je nestao ispred očiju. Učenici su se radosni vratili u Jeruzalem te ____ i drugim ljudima pripovijedali što su vidjeli i doživjeli.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti