1) Kad pišemo zarez? a) Na početku rečenice. b) Na kraju rečenice. c) Pri nabrajanju. 2) Koja rečenica je ispravno napisana? a) Kiša! pada b) Kiša pada. c) trava raste) 3) Kada pišemo točku? a) Na početku rečenice. b) Na kraju rečenice. c) Iza nabrajanja.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?