1) U basnama su likovi: a) ljudi b) životinje c) biljke 2) Životinje u basnama imaju osobine: a) ljudi b) biljaka c) nemaju ničije osobine 3) Svaka basna na kraju ima: a) mjesto radnje b) vrijeme radnje c) pouku 4) Pouka u basni može biti: a) nacrtana b) naslikana c) izrečena ili neizrečena 5) Kako se zove najpoznatiji pisac basni? a) Nikola b) Ezop c) Luko Paljetak 6) Basnu koju smo danas čitali naziva se: a) Vrana i lisica b) Vrabac i lisica c) Lisica i mačka

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?