Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako pozdravljamo ujutro? a) Dobar dan! b) Dobro jutro! c) Laku noć! 2) Kako pozdravljamo poslijepodne? a) Dobar dan! b) Laku noć! c) Dobro jutro! 3) Kako pozdravljamo uvečer? a) Laku noć! b) Dobar dan! c) Dobra večer! 4) Koje doba dana slijedi nakon jutra? a) PODNE b) PRIJEPODNE c) VEČER 5) Koje doba dana slijedi iza podne? a) PRIJEPODNE b) JUTRO c) POSLIJEPODNE 6) Što nam dolazi nakon večeri? a) JUTRO b) PRIJEPODNE  c) NOĆ 7) Kako pozdravljamo prije spavanja? a) Dobra večer! b) Laku noć! c) Dobar dan! 8) Kada je vrijeme za igru i odmor? a) UJUTRO b) U PODNE c) POSLIJEPODNE

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti