Biblija ima ____ velika djela: Stari zavjet i ____ zavjet. Ona pripovijeda o ljudima na Božjemu putu, o njihovim radostima i brigama. Biblija pripovijeda o ____, koji ljubi ljude. Kršćani Bibliju nazivaju Sveto pismo. Za kršćane je ____ najvažnija knjiga.____ ILI SVETO PISMO JE RIJEČ BOŽJA. ONA NAM GOVORI O BOŽJIM DJELIMA I ____ PREMA LJUDIMA.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?