Brže osmislite bolja predavanja
1) Cinq plus cinq égal dix. a) 4 + 6 = 10 b) 2 + 8 = 10 c) 5 + 5 = 10 2) Huit plus un égal neuf. a) 7 + 1 = 8 b) 8 + 1 = 9 c) 9 + 1 = 10 3) Quatre plus trois égal sept. a) 4 + 4 = 8 b) 4 + 2 = 6 c) 4 + 3 = 7 4) Six plus trois égal neuf. a) 6 + 1 = 7 b) 6 + 2 = 8 c) 6 + 3 = 9 5) Zéro plus huit égal huit. a) 0 + 8 = 8 b) 1 + 7 = 8 c) 2 + 6 = 8

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti