Vámbéry Ármin - A török-magyar nyelvrokonságot hangoztatta. Ugor-török háború résztvevője., Sajnovics János  - Csillagász, a napfogyatkozást tanulmányozta. A lappok nyelvének tanulmányazásakor sok hasonlóságot vélt felfedezni a nyelvhasználatban., Gyarmathi Sámuel - A nemzet nehezen fogadta el kutatásait és a finnugor elméletet. Debreceni nyelvész. , Budenz József - Szinte csak kétféle rokonság jöhetett szóba a török és a finnugor. Nem beszélt jól magyarul, így szófejtései nagy része helytelen., Reguly Antal - Több uráli nép kultúráját és szokásait tanulmányozta, népköltészetet kutatott a Vogul földön., Hunfaly Pál - Szepesi szász, német nyelvű. Hozzá köthető: csak egy elmélet helyes. Finnugor-magyar azonosságot, (vér szerinti eredetét is) hirdette., Munkácsi Bernáth - Későbbi nemzedék, iráni jövevényszavakat is kutatta a finnugor nyelvrokonság mellett.,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?