Brže osmislite bolja predavanja
Točno: Velika Kapela, Mala Kapela, Žumberačka gora, Dinara, Plješevica, Sljeme, Biokovo, Bjelolasica, Velebit, Papuk, Krndija, Moslovačka gora, Netočno: Velika kapela, Mala kapela, Žumberačka Gora, moslovačka Gora, biokovo, plješevica, medvednica, žumberačka Gora, Moslovačka Gora,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti