Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje se slovo nalazi između L i M? a) N b) J c) LJ d) NJ 2) Koliko slova ima riječ KOVANICA? a) 8 b) 7 c) 9 d) 10 3) Koja je treća riječ u rečenici: MARKO NOSI PLAVU KAPU.? a) MARKO b) PLAVU c) KAPU d) NOSI 4) Koje je 6. slovo abecede? a) C b) D c) Ć d) Č 5) PRAVILNO SLOŽI REČENICU: zove Kako tata tvoj? a) Kako se zove tvoj tata? b) Kako zove se tvoj tata? c) Kako tvoj tata zove se? d) Kako se zove tvoj tata 6) MARLA VOLI JESTI MRKVU. - Koliko riječi ima ova rečenica? a) 5 b) 4 c) 6 d) 3 7) MIA VOLI SLADOLED. - Koliko slova ima najdulja riječ u rečenici? a) 7 b) 9 c) 8 d) 6

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti