Brže osmislite bolja predavanja
Magdalena ima 3 slikovnice. Franko ima 4 slikovnice. Koliko slikovnica imaju zajedno?, Ante je donio 2 lopte. Karlo je donio 2 lopte. Koliko su lopti zajedno donijeli?, Vida ima 10 bombona. Tiboru je dala 3 bombona. Koliko je bombona ostalo Vidi?, Lena ima 4 lutkice. Iva ima 2 lutkice više od Lene. Koliko lutkica ima Iva? Koliko lutkica imaju zajedno?, U kutiji su 3 banane, 2 jabuke i 4 kruške. Koliko komada voća je u kutiji?, Bono je donio 10 sličica. Marku je dao 4 sličice. Jakovu je dao 2 sličice. Koliko mu je sličica ostalo?, Franka je sastavila 3 zadatka, a Dominik je sastavio 4 zadatka. Koliko su zadataka ukupno sastavili? , Jurica je popunio 5 pisanki, a Matej 4 pisanke. Koliko su pisanki ukupno popunili?.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti