Brže osmislite bolja predavanja
1) 12 + 6 a) 18 b) 15 c) 20 2) 11 + 4 a) 13 b) 14 c) 15 3) 13 + 3 a) 14 b) 16 c) 18 4) 15 + 2 a) 17 b) 18 c) 16 5) 14 + 5 a) 18 b) 19 c) 20 6) 17 + 2 a) 17 b) 15 c) 19 7) 12 + 1 a) 13 b) 14 c) 15 8) 13 + 4 a) 18 b) 17 c) 19

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti