1) béka a) főnév b) melléknév c) ige d) számnév 2) több a) főnév b) melléknév c) ige d) számnév 3) ének a) főnév b) melléknév c) számnév d) ige 4) énekli a) főnév b) melléknév c) ige d) számnév 5) Nap a) főnév b) melléknév c) ige d) számnév 6) nap a) ige b) főnév c) melléknév d) számnév 7) napos a) ige b) főnév c) melléknév d) számnév 8) bőg a) ige b) főnév c) melléknév d) számnév 9) bőgő a) főnév b) ige c) melléknév d) számnév 10) irány a) ige b) főnév c) melléknév d) számnév 11) irányul a) ige b) főnév c) melléknév d) számnév 12) százas a) főnév b) ige c) melléknév d) számnév 13) száz a) főnév b) ige c) melléknév d) számnév

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?