Brže osmislite bolja predavanja
1) PRVI DAN U TJEDNU JE a) JUTRO b) PONEDJELJAK c) NEDJELJA 2) PODNE JE a) DAN b) DOBA DANA c) POZDRAV 3) PRIJEPODNE JE IZMEĐU a) JUTRA I PODNE b) PODNE I VEČERI c) POSLIJEPODNE I NOĆI 4) PETI DAN U TJEDNU JE a) SUBOTA b) UTORAK c) PETAK 5) ZADNJI DAN U TJEDNU JE a) SUBOTA b) NEDJELJA c) PETAK 6) TJEDAN IMA a) 7 DANA b) 5 DANA c) 6 DANA 7) ČETVRTI DAN U TJEDNU JE a) SRIJEDA b) PETAK c) ČETVRTAK 8) VIKEND SU a) PETAK I SUBOTA b) SUBOTA I NEDJELJA c) NEDJELJA I PONEDJELJAK 9) PRIJE PONEDJELJKA JE a) UTORAK b) NEDJELJA c) SUBOTA 10) NAKON PETKA JE a) SUBOTA b) NEDJELJA c) ČETVRTAK 11) IZMEĐU PONEDJELJKA I SRIJEDE JE a) ČETVRTAK b) NEDJELJA c) UTORAK 12) PRIJE PETKA JE a) SUBOTA b) ČETVRTAK c) SRIJEDA 13) IZMEĐU PONEDJELJKA I SUBOTE JE a) NEDJELJA b) UTORAK c) PETAK 14) POSLIJEPODNE JE NAKON a) JUTRA b) PODNE c) VEČERI 15) IZMEĐU PRIJEPODNE I POSLIJEPODNE JE a) JUTRO b) VEČER c) PODNE 16) UTORAK JE a) DOBA DANA b) DIO DANA c) DAN U TJEDNU 17) IZMEĐU NEDJELJE I UTORKA JE a) PONEDJELJAK b) SUBOTA c) SRIJEDA 18) Dan je a) tamni dio dana. b) svijetli dio dana. c) dio noći. 19) Noć je a) svijetli dio dana. b) dio tjedna. c) tamni dio dana.

Dani u tjednu i doba dana

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti