Brže osmislite bolja predavanja
TOČNO: Priodu dijelimo na živu i neživu., Ljudi, biljke i životinje trebaju vodu i hranu., Živu prirodu čine ljudi, biljke i životinje., Priroda je sve što nas okružuje., NETOČNO: Kamen je dio žive prirode., Oblaci se rađaju i umiru., Ne možemo razlikovati živu od nežive prirode., Ljudi nisu živa bića., Smijemo bacati smeće u prirodu.,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti