Točno: 123 plus 456 jednako je 579, 496 plus 366 jednako je 862, 739 plus 261 jednako je1000, Netočno: 123 plus 690 jednako je 835, 398 plus 563 jednako je 959, 482 plus 518 jednako je 999, 739 plus 146 jednako je 815, 1000 plus 0 jednako je 100, 435 plus 279 jednako je 789,

matematika treči razred zbrajanje do 1000

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?