1) 45.28·10 a) 4528 b) 452.8 c) 4.528 d) 0.4528 2) 2.3·100 a) 23 b) 2300 c) 0.23 d) 230 3) 0.78·1000 a) 7.8 b) 7800 c) 780 d) 78 4) 12.5·10000 a) 125 b) 125000 c) 1250 d) 12500 5) 0.008·100000 a) 0.8 b) 8 c) 80 d) 800 6) 3.005·100 a) 35 b) 305 c) 300.5 d) 3005 7) 0.04·10 a) 40 b) 0.4 c) 0.004 d) 400 8) 17·100 a) 1700 b) 170 c) 0.17 d) 1.7 9) 2.513·1000 a) 2513 b) 25.13 c) 251.3 d) 25130 10) 2.36·1000000 a) 236 b) 236000 c) 2360000 d) 2360

Množenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?