1) 45.28:10 a) 4.528 b) 452.8 c) 4528 d) 0.4528 2) 123:100 a) 0.123 b) 12.3 c) 1.23 d) 0.0123 3) 47.8:1000 a) 0.478 b) 4.78 c) 0.0478 d) 478 4) 125.33:10000 a) 0.12533 b) 1.2533 c) 0.012533 d) 12.533 5) 1.8:100000 a) 0.000018 b) 0.0018 c) 0.018 d) 0.00018 6) 3.5:100 a) 0.35 b) 350 c) 0.035 d) 0.0035 7) 0.09:10 a) 0.009 b) 0.9 c) 0.0009 d) 9 8) 68:1000 a) 0.68 b) 6.8 c) 0.068 d) 0.0068 9) 2.513:100 a) 25.13 b) 0.2513 c) 251.3 d) 0.02513 10) 5:1000000 a) 0.0005 b) 0.005 c) 0.000005 d) 0.00005

Dijeljenje decimalnih brojeva dekadskim jedinicama

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?