1) 5 + 3.5 a) 4 b) 3.55 c) 53.5 d) 8.5 e) 85 f) 3.10 2) 1.6 + 9 a) 1.69 b) 2.5 c) 25 d) 11.5 e) 10.6 f) 1.15 3) 5.6 + 2.3 a) 52.9 b) 56.23 c) 7.9 d) 7.63 e) 5.83 f) 9.7 4) 2.3 + 14.5 a) 37.5 b) 3.75 c) 16.8 d) 16.35 e) 16.08 f) 168

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?