1) Hol éjszakázik Miklós? a) a pesti temetőben b) édesanyja házában c) a vágóhídnál d) Pest város utcáján 2) Miről álmodik a főhős? a) libapecsenyéről b) testvére legyőzéséről c) a cseh bajnok kivégzéséről d) édesanyjáról 3) Mi ébreszti fel Miklóst álmából? a) a madarak éneke b) a vihar c) a körülötte lévő emberek hangjai d) lódobogás 4) Ki küldte Bencét Miklós után a) Nagy Lajos király b) Toldi György c) Toldi Lőrincné d) magától érkezett 5) Mit küldött az édesanyja Bencének? a) egy cipót b) pecsenyét c) fegyvereket d) egy könyvet 6) Miért támadnak fel újra Miklós reményei? a) Bence buzdító szavai miatt b) édesanyja üzenete miatt c) a a cipóban lévő 100 arany miatt d) a jóllakottság miatt 7) Mi a pénz szerepe Miklós sorsának alakulásában? a) a pénzen lovat tud venni, hogy gyorsabban menekülhessen b) a pénzen fegyvert és ruhát tud venni c) a pénzzel kiváltja örökségét a királytól d) a pénzt Györgynek adhatja, hogy cserébe békén hagyja 8) Hol folyik Bence és Miklós mulatozása? a) a temetőben b) egy csárdában c) a közeli tisztáson d) a Toldi-házban 9) Mire használja Miklós a századik aranyat? a) Bencének adja hálából b) Az özvegyasszonyt segíti meg vele c) Elmulatja a csapszéken d) Szerencse pénznek megtartja 10) Bencéről kiderül, hogy szegény, és hogy nem tartja jónak a pazarlást. Melyik három részlet utal erre? a) Kihúzott valamit, és így szóla: „Itt van; Nesze, szolgám, madár-látta cipót* hoztam. b) "Akármerre jársz-kelsz, ott legyek sarkadnál, Legyek segítségül, ha bajba akadnál…” c) Vert arany volt benne, nem kettő, sem három, Hanem amióta megvan a világon, Annyit sosem látott, azt erősítette. d) És így szóla Bence: „No te öreg tenyér! Ilyet sosem kaptál, bezzeg viszkethetnél*. e) Elszaladt előle a boglyakemence, Felborult ültéből, úgy elgyengült Bence. f) S végigönté a bort a szoba földjére: Rázta fejét Bence s így tett rá, hogy: „éjnye!”

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?