1) Bruto plaća je novčani iznos obveze poslodavca prema djelatniku za uloženi rad. a) TOČNO b) NETOČNO 2) Ostatak novca koji isplaćuje poslodavac djelatniku nakon što u ime djelatnika plati doprinose iz plaće, porez i prirez zove a) bruto plaća b) naknada plaće c) neto plaća d) ništa od navedenog 3) Doprinos iz plaće za mirovinsko osiguranje plaća a) poslodavac b) djelatnik 4) Stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost - I. stup iznosi a) 10% b) 20% c) 15% d) 25% 5) Stopa doprinosa za II. stup , za kapitaliziranu štednju iznosi a) 5% b) 15% c) 10% d) 20% 6) Osobni odbitak činI neoporezivi dio plaće svakog obveznika poreza na dohodak, tj. umanjuje poreznu osnovicu. a) TOČNO b) NETOČNO 7) Osobni odbitak svakog zaposlenika iznosi a) 540,90 eura b) 530,90 eura c) 550,90 eura d) 560,90 eura 8) Osnovica za obračun osobnih odbitaka uzdržavanih članova iznosi a) 351,81 euro b) 341,81 euro c) 331,81 euro d) 321,81 euro 9) Stope poreza na dohodak u RH su a) 12% i 36% b) 12%, 20% i 36% c) 20% i 30% d) 10%, 23% i 36% 10) Porez nadohodak od 20 % plaća se na poreznu osnovicu do   a) 3.881,68 eura b) 3.981,68 eura c) 3.781,68 eura d) 3.988,68 eura 11) Osnovica za obračun prireza je iznos a) poreza na dohodak b) neto plaće c) bruto plaće d) porezne osnovice 12) Doprinos na plaću za zdravstveno osiguranje plaća a) djelatnik b) poslodavac 13) Doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od a) 15% b) 16% c) 15,50 % d) 16,50% 14) Poslodavac je dužan svakom djelatniku za obračunatu plaću u mjesecu dati a) obračunski list b) dnevnik c) isplatnu listu d) glavnu knjigu 15) Isplatna lista predstavlja zbroj mjesečnih a) dnevnika b) doprinosa c) obračunskih listova d) poreza na dohodak

Top-lista

Vizualni stil

Postavke

Promijeni predložak

Vrati automatski spremljeno: ?