Brže osmislite bolja predavanja
1) capital of france a) paris b) berlin c) spain d) trumpet e) henry the viii f) Chamonix 2) warsaw is the capital of a) germany b) holland c) poland d) Finland e) pooland f) syria 3) capital of south africa a) Pretoria b) algira c) banana d) pretoira e) Algeria f) loo 4) where is the conga a) asia b) europe c) south America  d) north America e) Africa f) chines 5) best city in the world a) Berlin b) Paris c) Helsinki d) London e) Warsaw f) Algeria 

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti