monolog - govorenje jednog lika, dijalog - razgovor između dvaju ili više likova, didaskalije - upute glumcima i ostalim sudionicima dramske predstave,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?