Brže osmislite bolja predavanja
monolog - govorenje jednog lika, dijalog - razgovor između dvaju ili više likova, didaskalije - upute glumcima i ostalim sudionicima dramske predstave,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti