monolog - govorenje jednog lika, dijalog - razgovor između dvaju ili više likova, didaskalije - upute glumcima i ostalim sudionicima dramske predstave,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?