1) Skupina ljudi koji žive ili rade zajedno zove se a) udruga b) zajednica c) susjedstvo 2) Ti i tvoji susjedi činite a) razrednu zajednicu b) obitelj c) susjedstvo 3) O potrebama stanovnika općine brine se  a) načenik općine b) gradonačelnik c) predsjednik 4) O potrebama stanovnika grada brine se a) predsjednik b) gradonačelnik c) načelnik općine 5) Sva djeca na svijetu imaju a) jednaka pravila b) jednake dužnosti c) jednaka prava 6) Svaki član zajednice osim prava ima i određene a) zadatke b) dužnosti c) želje 7) Osnovni izvor informacija su a) mediji b) računala c) mrežne stranice 8) Osoba koja je pokrenula i vodi neki posao je a) gradonačelnik b) poduzetnik c) radnik 9) Poduzetniku je potreban za a) dnevnik rada b) poslovni plan c) plan grada 10) Novac treba trošiti a) neodgovorno b) marljivo c) odgovorno

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?