Konvex - nem tudok elbújni benne: , , , , , , Nem konvex (konkáv) - el tudok bújni benne: , , , ,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?