Brže osmislite bolja predavanja
1) SVAKI DAN SE BRINEMO O ČISTOĆI a) SVOJEG TIJELA, ODJEĆE I SOBE b) SVOJEG AUTA c) SUSJEDOVOG PSA 2) ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE TREBAMO a) SUNČANE NAOČALE b) CIPELE, PAPUČE I TENISICE c) ČETKICU, PASTU I SAPUN 3) RUKE PEREMO a) SAMO PRIJE JELA b) PRIJE JELA I NAKON NUŽDE c) UJUTRO I NAVEČER 4) DOK PEREMO ZUBE TREBAMO a) PUSTITI DA VODA TEČE b) ŠTEDITI VODU c) NE KORISTITI VODU 5) ZA ZDRAVLJE JE VAŽNO a) IĆI NA SPAVANJE NA VRIJEME b) IĆI NA SPAVANJE ŠTO KASNIJE c) VRLO MALO SPAVATI 6) ZDRAVA PREHRANA JE a) VOĆE, POVRĆE, ŽITARICE, VODA b) KRUH, KAVA I KOLAČI c) ŠLATKIŠI I SOKOVI 7) LIJEČNIK NAM POMAŽE a) DA JEDEMO ZDRAVO b) DA BORAVIMO NA ZRAKU c) DA OČUVAMO ZDRAVLJE 8) TIJEKOM DANA TREBAMO PITI a) ŠTO VIŠE KAVE b) NAJVIŠE VODU c) SAMO SOKOVE 9) PRAVILNA PREHRANA TREBA BITI a) RAZNOLIKA b) JEDNOLIČNA c) OBILNA 10) ZUBARA POSJEĆUJEMO a) SAMO KAD NAS BOLI ZUB b) KAD IMAMO TEMPERATURU c) REDOVNO ZBOG PREGLEDA 11) PROSTOR KOJI NAS OKRUŽUJE NAZIVAMO a) OKOLIŠ b) DVORIŠTE c) HODNIK 12) O ČISTOĆI OKOLIŠA BRINU a) MAMA I UČITELJICA b) SAMO REDARI c) SVI 13) ŽUTI KONTEJNER JE ZA a) STAKLO b) PLASTIKU I TETRAPAK c) BATERIJE 14) PLAVI KONTEJNER JE ZA a) PAPIR I KARTON b) STAKLO c) PLASTIKU I TETRAPAK

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti