1) Vode stajaćice su: a) bare, jezera, močvare, lokve b) bare, močvare, rijeke c) rijeke, potoci, rječice 2) Stajaćice su vode koje: a) uvijek presušuju b) otječu c) ne otječu nego miruju 3) U vodama stajaćicama voda je uglavnom: a) slatka b) slana c) kisela 4) Jezera prema postanku mogu biti prirodna i a) mala b) umjetna c) velika 5) Koja slika prikazuje močvaru? a) b) c) 6) Koja slika prikazuje jezero? a) b) c) 7) Lokve i bare redovito ili povremeno presušuju. a) DA b) NE 8) Uz stajaćice rastu mnoge biljke i žive mnoge životinje. a) DA b) NE 9) Na slici je prikazana : a) čaplja b) roda c) sokol 10) Na slici je prikazan: a) štuka b) pastrva c) šaran 11) Na slici je prikazana: a) bjelouška b) kobra c) poskok 12) Na slici je prikazan: a) šaran b) som c) smuđ 13) Na slici je prikazana: a) srdela b) štuka c) som 14) Na slici je prikazana: a) žaba b) punoglavac c) školjka 15) Na slici je prikazana: a) roda b) čaplja c) labud 16) Za divlju patku, čaplju i rodu kažemo da su ptice močvarice. a) DA b) NE 17) Na slici je prikazana: a) trešnja b) trska c) vrba 18) Na slici je prikazana: a) rogoz b) vodena kuga c) močvarna perunika 19) Na slici je prikazan: a) rogoz b) vrba c) močvarna perunika 20) Ličinke komaraca i vretenca razvijaju se u vodi, a odrasli kukci žive u zraku. a) DA b) NE 21) Na slici je prikazan: a) lopoč b) joha c) krocanj 22) Žabe su najpoznatiji i najglasniji stanovnici stajaćih voda. a) DA b) NE 23) Stanovnici stajaćih voda su i puž barnjak i zmija bjelouška. a) DA b) NE 24) Vode stajaćice su najčešće onečišćene i bolje ih je ne piti. a) DA b) NE

Vode stajaćice i živi svijet u njima i oko njih (3.r)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?