Brže osmislite bolja predavanja
Lav - simbol Markovog evanđelja, Poncije Pilat - Osudio Isusa za smrt na križu, Duh Sveti - Prikazuje se u tri oblika, Herod - Zajedno sa svojom vojskom je ismijao Isusa, Krist - Naslov uskrslog i proslavljenog Isusa, Celzo - smatra da će izrugivanjem i prezirnim govorom pokolebati vjeru kršćana i tako ih odvratiti od nje, Matej - Svoje evanđelje namjenjuje židovskim kršćanima, Golgota - Gora na kojoj je Isus razapet, Kleopa - Učenik kojemu se Isus ukazao, Kristov monogram - Preklopljena prva dva slova grčke riječi hristos,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti