1) Prilikom nabrajanja koristimo a) dvotočje i zarez. b) dvotočje i uskličnik. c) točku i upitnik. 2) U rečenici se dvotočje piše a) iza nabrajanja. b) ispred nabrajanja. 3) Riječi koje se nabrajaju a) odvajaju se točkom. b) odvajaju se zarezom. c) odvajaju se dvotočjem. 4) Na kraju rečenice u kojoj nešto nabrajamo najčešće dolazi a) točka. b) zarez. c) trotočje. 5) Između dviju posljednjih riječi koje nabrajamo pišemo riječ a) i ili te. b) ili ili te. c) a ili i. 6) Koja je rečenica pravilno napisana? a) U košari je voće: jabuke, šljive, i kruške. b) U košari je voće: jabuke, šljive i kruške... c) U košari je voće: jabuke, šljive i kruške. 7) Na igralištu su dječaci: Luka, Dado, Mislav, Andrija... a) Rečenica je netočno napisana. b) Rečenica je točno napisana. 8) Koja je rečenica točno napisana? a) Skupio sam stare predmete: glačalo, telefon te stari ćup... b) Skupio sam stare predmete: glačalo telefon te stari ćup! c) Skupio sam stare predmete: glačalo, telefon te stari ćup. 9) Koja je rečenica točno napisana? a) U Varaždinu su palače: Patačić, Drašković, Sermage, Keglević... b) U Varaždinu su palače: Patačić, Drašković, Sermage Keglević. c) U Varaždinu: su palače Patačić, Drašković Sermage Keglević.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?