1) Gdje su se smjestili nizinski krajevi? a) sjeveroistočnom i zapadnom dijelu b) sjeverozapadnom i istočnom c) jugoistočnom i zapadnom 2) Zavičajna područja nizinskih krajeva su ( ima više točnih odgovora): a) Slavonija b) bilogorski kraj c) Međimurje d) Podravina e) Prigorje f) Požeška kotlina 3) Tonovi zelene boje na zemljovidu prikazuju a) brežuljkasti reljef. b) gorski reljef . c) nizinski reljef. 4) Koje je jedino prirodno jezero nizinske hrvatske? a) Dubravsko jezero b) Kopačevo jezero c) Vransko jezero 5) Koja je najzastupljenija gospodarska djelatnost nizinskih krajeva . a) turizam b) šumarstvo c) poljoprivreda 6) Označi industrijsko bilje. ( Ima više točnih odgovora) a) uljana repica b) pšenica c) kukuruz d) šećerna repa e) ječam f) suncokret 7) Nizinski krajevi su a) najnaseljeniji krajevi RH. b) najslabije naseljeni kraj RH. c) umjereno naseljeni krajevi RH. 8) Što prikazuje slika? a) Osijek  b) Stari grad Varaždin c) Zagrebačka zvjezdarnica 9) Koji je grad najveći u zapadnom dijelu RH? a) Osijek b) Zagreb c) Varaždin 10) Koji je najveći grad u istočnom dijelu RH? a) Osijek b) Vukovar c) Sisak 11) Što prikazuje slika? a) drvenu igračku b) Vučedolsku golubicu c) tursku kapu 12) Koja znamenita osoba potjeće iz nizinskih krajeva? a) Nikola Tesla b) Lavoslav Ružička c) LJudevit Gaj 13) Največa riječna luka u RH je a) Split b) Vukovar c) Zagreb 14) Koji je grad smješten na četiri rijeke? a) Vukovar b) Zagreb c) Karlovac 15) Što prikazuje slika? a) Zagrebačka katedrala b) Crkva sv. Marka c) Crkva sv. Jakova i Filipa 16) Koja se priredba održava u Varaždinu? a) Špancir fest b) proljetni ples slavonske kraljice LJelje c) Goranovo proljeće 17) Što prikazuje ova slika? a) staru ličku kuću b) posavsku drvenu kuću c) primorsku kuću

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?