1) Who's thirsty? a) b) c) d) 2) Who's sad? a) b) c) d) 3) It's snowy! I'm... a) tired. b) sleepy. c) sad. d) cold. 4) It's foggy! I'm... a) happy. b) sad. c) tired. d) cold. 5) What picture show's rainy weather? a) b) c) d) 6) Who's scared? a) b) c) d) 7) Who's hungry? a) b) c) d) 8) Odd one out! a) Happy b) Sad c) Hungry d) Cow 9) What's correct? a) Hov are you? b) How are jou? c) How ar you? d) How are you? 10) Who's cold? a) b) c) d) 11) Odd one out! a) Dog b) Sad c) Angry d) Thisty

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?