1.fok / ion hangsor - D, r, m, f, s l, t, d / dó sor, 2.fok/ dór hangsor - R, m, f, s l, t, d, r / ré sor, 3.fok / frig hangsor - M, f, s, l, t, d, r, m /mi sor, 5.fok / mixolyd hangsor - S, l, t, d r m, f, s / szó sor, 6.fok /Eol hangsor - L, t, d, r, m, f, s, l / lá sor,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?