logika - a matematikai rendszereket, a matematikai bizonyításokat matematikai módszerekkel vizsgálj, igaz-hamis - egy tény állítás, vagy állítás lehet..., halmazok - alkothatják tárgyak, személyek stb. jellemző rá a komplementer szó használata, kombinatorika - ebbe a témába tartozik a sorbarendezés, dobókocka - akkor használjuk, amikor esélyeket számolunk, hat oldala van, valószínűség - mekkora eséllyel történik meg egy adott dolog, geometria - a matematikának az az ága, amely különböző alakzatokkal, azok tulajdonságaival, formájával, méretével, kölcsönös elhelyezkedésével foglalkozik., metszet - a halmazelmélet egyik művelete,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?