1) 8-6 a) 3 b) 1 c) 2 2) 4+3 a) 7 b) 6 c) 8 3) 5+5 a) 9 b) 10 c) 8 4) 6-4 a) 1 b) 2 c) 3 5) 3+3 a) 4 b) 6 c) 5 6) 10-4 a) 7 b) 5 c) 6 7) 4+5 a) 9 b) 7 c) 8 8) 1+3 a) 4 b) 5 c) 3 9) 5-4 a) 2 b) 1 c) 0 10) 8-5 a) 3 b) 2 c) 4

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?