Isus je svetu misu ustanovio na ____ večeri koja je bila na ____ ____. Tada je dao učenicima kruh rekavši: "Uzmite i ____. Ovo je tijelo moje." Dao im je i vino rekavši:"Uzmite i ____. Ovo je krv moja."Riječ euharistija znači ____, a nazivamo ju i ____ ____. Na svakoj svetoj misi kruh postaje pravo ____ ____ a vino ____ ____. zahvaljujemo Isusu što je dao svoj ____ za nas. Prvi kršćani su radili ono što i mi radimo svake nedjelje. Okupljali su se u ____, ____ i jeli ____. Na to smo svi pozvani.

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?