Brže osmislite bolja predavanja
1) 12 - 5 = 6 a) b) 2) 11 - 8 = 3 a) b) 3) 15 - 8 = 8 a) b) 4) 13 - 7 = 6 a) b) 5) 16 - 9 = 7 a) b) 6) 12 - 8 = 3 a) b) 7) 14 - 9 = 5 a) b) 8) 17 - 8 = 8 a) b) 9) 11 - 7 = 5 a) b) 10) 15 - 9 = 6 a) b) 11) 6 = a) 15 - 9 b) 13 - 8 c) 11 - 5 12) 4 = a) 13 - 9 b) 12 - 7 c) 11 - 7 13) 8 = a) 13 - 5 b) 15 - 8 c) 12 - 4 14) 7 = a) 15 - 8 b) 11 - 4 c) 13 - 7 d) 14 - 7

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti