1) 18 - 6 = a) 12 b) 11 c) 2 2) 12 + 6 = a) 8 b) 18 c) 20 3) 19 - 8 = a) 1 b) 13 c) 11 4) 11 + 5 = a) 16 b) 15 c) 17 5) 16 - 2 = a) 4 b) 14 c) 13 6) 16 + 3 = a) 18 b) 19 c) 15 7) 17 - 4 = a) 11 b) 12 c) 13 8) 14 + 4 = a) 18 b) 19 c) 15 9) 15 - 4 = a) 10 b) 1 c) 11 10) 15 + 4 = a) 18 b) 19 c) 20 11) 10 + 10 = a) 19 b) 20 c) 10 12) 20 - 5 = a) 10 b) 5 c) 15

Zbrajanje i oduzimanje do 20 (bez prijelaza D, vježba)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?