Brže osmislite bolja predavanja
1) koliko imam godina? a) 6 b) 10 c) 9 2) koja mi je najbolja boja? a) roza b) plava c) zelena 3) u koji razred idem? a) 3r b) 4r c) 1r 4) volim li you tube? a) ne b) da 5) di živim? a) dervišaga b) vidovci

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti