Brže osmislite bolja predavanja
sit - sitta, help - hjälpa, open - öppna, swim - simma, stand up - stå upp/ställa sig upp, speak - prata, scream - skrika, whisper - viska, do - göra, play - spela, sing - sjunga, smile - le, laugh - skratta, eat - äta, drink - dricka, jump - hoppa, read - läsa, write - skriva, sit down - sitta ner/sätta sig ner,

Enkla verb2 (infinitiv)

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti