Brže osmislite bolja predavanja
1) U travi se žute ... a) cvjetovi b) baloni c) žabe 2) Usplahirana jata... a) moda b) roda c) lasta 3) kako je lipo, kad počne nicati a) cvijeće b) cveće c) cviće 4) Ej, pojuri, .... a) mladiću b) konjiću c) pačiću

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti