1) 0.6+0.3= a) 0.09 b) 0.9 c) 9 d) 90 2) 0.06+0.03= a) 0.009 b) 0.09 c) 0.9 d) 9 3) 0.6+0.03= a) 0.09 b) 0.9 c) 0.63 d) 0.36 4) 0.06+0.3= a) 0.09 b) 0.9 c) 0.63 d) 0.36 5) 0.004+0.003= a) 0.0012 b) 0.12 c) 0.007 d) 0.07 6) 0.9+0.001 a) 0.10 b) 0.901 c) 0.109 d) 0.91 7) 5+0.7 a) 5.7 b) 0.57 c) 0.75 d) 0.12 8) 0.63+5 a) 0.635 b) 0.68 c) 5.63 d) 63.5 9) 0.007 + 0.009 = a) 0.0016 b) 0.016 c) 0.0079 d) 0.16 10) 2.3+3.2= a) 2.32 b) 3.23 c) 5.5 d) 0.55 11) 4.67+0.2= a) 0.482 b) 4.87 c) 4.627 d) 4.672 12) 4.67+0.5= a) 4.675 b) 4.567 c) 5.17 d) 5.017 13) 0.8+0.7= a) 0.15 b) 1.5 c) 0.87 d) 0.78 14) 5.8+0.2= a) 5.82 b) 5.10 c) 6 d) 5.28 15) 5.91+0.09= a) 5.919 b) 5.910 c) 6 d) 6.10 16) 4.6+1.7= a) 5.67 b) 5.13 c) 6.3 d) 6.13 17) 0.5+0.5= a) 0.55 b) 5.5 c) 0.10 d) 1 18) 8+0.001 a) 0.008 b) 0.081 c) 8.001 d) 8.008 19) 12.6+13.9= a) 26.5 b) 25.69 c) 25.15 d) 26.15 20) 16.56+2.56= a) 18.1111 b) 18.11 c) 19.12 d) 19.1012

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?