Brže osmislite bolja predavanja
1) Riječ je dio rečenice. a) Da b) Ne 2) Riječ se sastoji od slova. a) Da b) Ne 3) Izgovaramo slova, pišemo glasove. a) Da b) Ne 4) Riječ LJULJAČKA ima 7 slova. a) Da b) Ne 5) Rečenica IVO I ANA SU KUĆI. ima 4 riječi.  a) Da b) Ne 6) ! ,? i . su rečenični znakovi. a) Da b) Ne 7) Izjavna rečenica završava upitnikom. a) Da b) Ne 8) Upitna rečenica završava upitnikom. a) Da b) Ne 9) Rečenica uvijek počinje velikim slovom. a) Da b) Ne 10) Miro gleda sandru. Je li ova rečenica točno napisana? a) Da b) Ne

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti