b r t, sz d t, k r t , sz l d, v t d, f l t, sz k l, t r t, k r s, g z l, l p t, g t l, f r g, t r l.

Alkoss két szótagú szavakat a magánhangzók pótlásával

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?