1) ele__ánt a) f b) v 2) zsirá__ a) v b) f 3) ki_li a) v b) f 4) _akanál a) f b) v 5) tej_öl a) f b) v 6) tele_on a) v b) f 7) _ogke_e a) f b) v 8) _áklya a) f b) v 9) _eréb a) v b) f 10) _aj a) v b) f 11) ó_oda a) v b) f 12) _onal a) f b) v 13) _onal a) f b) v 14) _onat a) v b) f 15) _onat a) v b) f

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?