1) 350 + 450 = a) 800 b) 700 c) 650 2) 420 + 120 = a) 640 b) 540 c) 500 3) 600 - 150 = a) 550 b) 480 c) 450 4) 800 - 180 = a) 600 b) 620 c) 550 5) 520 + 380 = a) 900 b) 950 c) 800

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?