Brže osmislite bolja predavanja
Correct: vuk, Sunce, vještica, cvijet, lopta, televizor, Incorrect: sjedi, sjajno, sije, grmi, skače, govori,

Imenice (Pogodi krticu s imenicom)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti